ПРО НАС

ІСТОРИЧНА ПАНОРАМА:
Збірник наукових статей

Тематика: Актуальні проблеми історії Нового та Новітнього часу, сучасного світу, питання джерелознавства та регіональної історії
Засновники: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Рік заснування: 2004
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16001-4473 ПР від 09.09.2009 р.
Реєстрація у ДАК України: Постанова №1–05/7 від 4.07.2006 р., Постанова №1-05/1 від 10.02.2010 р.
Спеціальність ВАК: історичні науки
Головний редактор: Сич Олександр Іванович (д-р іст. наук, проф.)
Заступники головного редактора: Мінаєв Андрій В’ячеславович (канд. іст. наук, доц.), Холодницький Василь Федорович (канд. іст. наук, доц.)
Відповідальні секретарі: Глібіщук Микола Васильович, аспірант
Редколегія: Сич О. І. – д-р іст. наук, проф. (науковий редактор),

Добржанський О. В. – д-р іст. наук, проф.,

Марусик Т. В. – д-р іст. наук, проф.,

Троян С. С. – д-р іст. наук, проф.,

Шубін О. В. – д-р іст. наук, проф. (м. Москва, Російська Федерація),

Назарія С. М. – канд. іст. наук, д-р політ. наук, доцент (м. Кишинів, Республіка Молдова),

Боднарюк Б. М. – д-р іст. наук, доцент,

Піддубний І. А. – канд. іст. наук, доц.,

Сахновський Є. В. – канд. істор. наук, доц.,

Холодницький В.Ф. – канд. істор. наук, доц.,

Мінаєв А. В. – канд. іст. наук, доц.,

Глібіщук М. В., аспірант (відповідальний секретар).

Адреса Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, кафедра історії нового та новітнього часу, факультет історії, політології та міжнародних відносин, вул. Кафедральна, 2, м. Чернівці, Україна, 58012
E-mail hist_panorama@yahoo.com
Телефон (0372) 52-27-39
“ІСТОРИЧНА ПАНОРАМА” на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: