Вип. 4 (2007)

Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Випуск 4. – 192 с.

У четвертому випуску збірника розглядаються малодосліджені проблеми історії нового та новітнього часу, питання регіоналістики, історіографії та методології. Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів.

 

ЗМІСТ:

НОВА ІСТОРІЯ

Мінаєв А., Мінаєва Т. До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Сахновський О. Ірландське повстання 1916 р.: наслідки політичних репресій коаліційного уряду Герберта Асквіта.

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Федорів О. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в політиці Радянської Росії.

Папук В. Положение венгерского, немецкого и еврейского этнических меньшинств в составе Румынского королевства в 20-х – 30-х гг. ХХ в.

Новосьолов О. Участь румунських військ у бойових операціях на території України (1941 – 1944 рр.).

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ

Піддубний І. Діяльність аеропорту м. Чернівці у другій половині 40-х рр. ХХ ст. (До 600-ліття першої згадки м. Чернівці).

ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Гакман С. Проблема территориальной принадлежности Бессарабии и Буковины на начальном этапе Второй мировой войны в исторических трудах ХХ ст.

Червінська О. Рецепція історичної постаті на перетині наукового та художнього дискурсів (Жанна Д’Арк).

Безаров О. Юлій Ісідорович Гессен – історик єврейського питання в Російській імперії.

З ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

Мінаєв А. Генеза та розвиток соціалістичних ідей в ХІХ – початку ХХІ ст. (короткий історичний огляд).

Павлюк О. Евразийская концепция культуры Н. Трубецького.

ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД

Казарин В. Битва за ясли Господни. Проиграла ли Россия Восточную (Крымскую) войну 1853 – 1856 годов?

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Холодницький В. Становлення та діяльність кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету в 1940-1955 рр.

РЕФЕРАТИ

Сыч А. По следам незаконченной полемики: Huntington S.P. If Not Civilizations, What? Paradigm of the Post-Cold War World // Foreign Affairs. – November / December 1993. – Volume 72. – No 5. – PP. 186 – 194. (Хантингтон С.П. Если не цивилизации, то что? Парадигмы мира после «холодной войны»).

РЕЦЕНЗІЇ

Сич О. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900 – 1939 роках. Навчальний посібник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Комаров Ю., Мисан В., Осмоловський А., Білоножко С., Зайцев О. – Київ: „Генеза”, 2004.

Відомості про авторів.

Від редакці.

СКАЧАТИ ВЕСЬ ВИПУСК 4 (2007)