Вип. 3 (2007)

Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: видавництво Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича «Рута», 2007. – Випуск ІІІ. – 194 с.

Третій випуск збірника присвячений актуальним і малодослідженим проблемам всесвітньої історії й відображає погляди сучасних науковців щодо визначних подій ХХ ст. Видання розраховане на науковців, викладачів і студентів.

 

ЗМІСТ:

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Боднарюк Б. Італійські собори 340-348 рр. на тлі релігійного протистояння в християнському середовищі Римської імперії.

НОВА ІСТОРІЯ

Чучко М. Феномен буковинської толерантності в контексті взаємин православних з представниками інших конфесій у ХІV – на початку ХХ ст.

Троян С. Німецький колоніальний союз і його діяльність у ХІХ ст.

Безаров О. Позиция генерала Дрентельна в еврейском вопросе в контексте правительственной политики в Российской империи (начало 1880-х гг.).

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Папук В., Молдован Е. (Румунія). До питання про становище угорців у Румунії в міжвоєнний період: особливості етнонаціональної політики.

Жалоба І., Піддубний І. Зовнішні комунікації Чернівців у 1918 –1940 рр.

Мінаєв А. Поняття «субкультура» та «контркультура» в контексті молодіжного протесту другої половини 60-х рр. ХХ ст. у країнах Західної Європи та США.

Олієвський О. До питання про роль пропаганди у формуванні образу ворога під час „Великої війни” 1914 -1918 рр.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

Стрельчук Н. Конфлікт 2001 р. у Македонії та роль НАТО та ЄС у його вирішенні.

Жулканич Н. Розвиток транскордонного співробітництва Карпатського регіону (на прикладі АРК Закарпатської області).

Мельничук Г. Республіка Молдова: шлях до міжнародного визнання (1991 – 1995 рр.).

ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Сахновський Є., Сахновський О. Семиотический метод в историческом исследовании: опыт конкретного применения.

Абрамович С. Ідея «тимчасовості історичного» як підґрунтя біблійної естетики.

Піддубний І. Журнал «Коммунистический Интернационал» про становище в Румунії (огляд публікацій 1919 – 1940 рр.).

З ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

Аршинова Л., Павлюк О. Евразийство в творческой судьбе Г. Вернадского.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Холодницький В. Становлення та діятельність кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету в 1940 – 1955 рр.

РЕЦЕНЗІЇ

Сич О. Уткин А. Первая мировая война. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 672 с.

Відомості про авторів.

СКАЧАТИ ВЕСЬ ВИПУСК 3 (2007)