Вип. 21 (2015)

Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 21. – 140 с.

У двадцять першому випуску збірника розглядаються актуальні проблеми історії нового та новітнього часу, сучасного світу, питання методології та історіографії. Видання розраховане на науковців, викладачів історії та студентів.

ЗМІСТ

НОВА ІСТОРІЯ

Хомяк М. Drang nach Osten: деякі особливості колонізаційної політики Ягеллонів на теренах Королівства Русі (кінець XIV – перша половина XV ст.) [7-20]

Чучко Д. Інститут церковного ктиторства та його реалізація в Молдавському князівстві (XVI – XIX ст.) [21-33]

Сахновський Є. Мобілізація інтелекту: організація британської зовнішньополітичної пропаганди на початку Першої світової війни [34-47]

Мінаєва Т. Еволюція статусу військовополонених у міжнародному праві в роки Першої світової війни [48-71]

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Sych A. Some remarks on the problem of political system evolution in the Central-Eastern European countries in the interwar period (Сич О. Деякі зауваження до проблеми еволюції політичної системи в країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період) [72-78]

ПИТАННЯ  МЕТОДОЛОГІЇ  ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Слободян С. До питання про історичні погляди М. М. Покровського [79-94]

ПРОБЛЕМИ  СУЧАСНОГО  СВІТУ

Нащочин О. Польща в Європі: «троянський кінь» США чи «ахіллесова п’ята» Франції? [95-111]

РЕФЕРАТИ

Піддубний І. «Hrenciuc Daniel. Provocările vecinătăţii: Ucrainenii Bucovineni în Regatul României Mari (1918-1940). Contribuţii» («Гренчук Даніель. Виклики сусідства: Буковинські українці в королівстві Великої Румунії (1918-1940). Внески») [112-137]

Інформація для авторів 

СКАЧАТИ ВЕСЬ ВИПУСК 21 (2015)